วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

การนมัสการที่ดี /อ.PY

อพย.25:8-9
บัดนี้มีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชสมบัติในประเทศอียิปต์ ซึ่งมิได้รู้จักกับโยเซฟ 
และพระองค์ทรงประกาศแก่ชนชาติของพระองค์ว่า "ดูเถิด ประชาชนชนชาติอิสราเอลมีมากกว่าและมีกำลังยิ่งกว่าเราอีก

โมเสสได้ยินเสียงพระเจ้า
มนุษย์ต้องการพระเจ้าและผู้นำ
ผู้นำต้องได้ยินเสียงพระเจ้า

การนมัสการที่ดีมาจากการสอน
ดนตรีที่ดีมาจากการซ้อม

                             Good Worship             Bad Worship
Good Music                A                                   C

Bad Music                   B                                   D

                                                   อฟ.5:18-19
คส.3:16สดด.33:3

อฟ.5:18-19
18 จงประกอบด้วยพระวิญญาณและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ 
19 จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ คือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า 
คส.3:16
16 จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วย จงร้องเพลงด้วยพระคุณจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า 

สดด.33:3 
จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์ จงดีดสายอย่างแคล่วคล่องพร้อมกับโห่ร้อง 

เสนอ
1)ค่ายนมัสการ
2)เชิญคนไปสอน ผู้นำ นักดนตรี ปีละครั้ง

                 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น