วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

มาระโก 10:46-52

เชื่ออย่างบารธิเมอัส
1)ยอมรับพระเยซูเป็พระเจ้า(47)
กจ.4:12 ไม่มีทางรอดอื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น