วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

การสร้างคจ.แบบยั่งยืน

CONNECT & EMPOWER

1.บรรยากาศการนำรับเชื่อ


2.บรรยากาศความรักความผูกพัน

บรรยากาศคริสตจักรถูกกำหนดโดยตัวผู้นำ
ใจเราเป็นนอย่างไรกับพระเจ้า

3.บรรยากาศฝ่ายวิญญาณ

  นมัสการ อธ. อ่าน BB

4.มีการเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณ

ความสัมพันธ์นำมาซึ่งการรับใช้ด้วยกัน  การไว้วางใจกัน

5.คจ.ที่มีการสร้างทีมงาน/ผู้นำถัดไป

สร้างเขาตามที่พระเจ้าเรียกเขา
รวมถึงการสร้างผู้สนับสนุน

6.ผู้นำที่ได้รับการพัฒนา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น