วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Week2:แนะนำศาสนศาสตร์


ทบทวน Week 1 20/08/2012
  • สิ่งที่เราทำเกิดจากสิ่งที่เราเชื่อ ทำเพี้ยน เพราะเชื่อเพี้ยน
  • ถ้า
        A ความจริง
        B ผู้รับ
        C ขาดไป
         -->ให้เพิ่ม A ลบ B
  • ศาสนศาสตร์แต่ละที่แตกต่างกัน
-------------------------------------------
Week 2 27/08/2012

  • บริบท คือการนำวัฒนธรรม A เข้ากับ วัฒนธรรม B
วัฒนธรรมพระคัมภีร์สมัยก่อนกับปัจจุบันแตกต่างกัน
เช่น การแสดงความชื่นชมยินดีของคริสเตียนแอฟริกากับคนไทยก็จะแตกต่างกัน

อภิปราย
  1. ให้สรุปถึงเป้าหมายของการมีศาสนศาสตร์ไทย
      -->เพื่อเราจะสามารถประกาศพระกิตติคุณพระเยซูคริสต์ในรูปแบบที่คนไทยสามารถรับได้ง่ายๆ

     2.ให้อภิปราย Fig.2 ในบริบทไทย
       -->ความจริงแท้ พระเจ้าทรงสำแดงผ่านพระคัมภีร์ โดยการปรับสู่คนตะวันตกหรือคนไทย นั้นมีความแตกต่างกัน

    3.ยกตัวอย่างที่คริสเตียนไทยเหมือน B มากกว่า C
         --> ชาวตะวันตกจะนิยมชมชอบคนที่ทำความดีแก่สังคมจนบางครั้งต้องสร้างเป็นอนุสาวรีย์ให้ ส่วนคนไทยก็สร้างแต่สร้างเพื่อกราบไหว้นมัสการ ตอนคนนั้นเป็นคนก็เป็นธรรมดา แน่นอนอาจจะเก่งการสามารถ  แต่พอตายไป คนไทยกลับเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่สำหรับคริสเตียนไทย ไม่ไหว้รูปเคารพเหมือนชาวตะวันตก แต่ให้เกียรติ ไม่ลบหลู่ 

คำถามจากทางบ้าน
  1. ให้อาจารย์หัวใจของศาสนศาสตร์
         เช่น การสมรส หลักการคือสามีเดียวภรรยาเดียว ความสัตย์ซอต่อกัน

  • น่าจะมีวิชา ปรัชญาไทย ความคิดแบบไทย เพื่อเข้าใจคนไทย เพื่อนำข่าวประเสริฐมาสู่คนไทยได้อย่างเข้าใจคนไทย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น