วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

กลไกการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง(Self Correction Mechanism)


 • ตะวันตกกับตะวันออกแตกต่างกัน
 • คนตะวันตก เก่งป้องกันปัญหาชอบใช้คู่มือ ส่วนตะวันออกเก่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่สนใจคู่มือ
 • ถ้าเรามีกลไกหรือระบบการจัดการระบบ ทำให้เราไม่ต้องไปไล่แก้ปัญหา เรามีความจำกัด
 • วิธีที่ผิด เช่น จีนทำแท้ง 
 • 1)พระเจ้าทรงออกแบบวิธีที่ถูก เช่น ห่วงโซ่อาหาร ทำให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ หรือเม็ดเลือดขาวในระบบร่างกายเรา หรือมีการผสมข้ามสายพันธ์ไม่ได้ ลากับม้าเป็นล่อแต่แพร่พัธ์ต่อไม่ได้  อากาศของโลก 
 • 2)หรือระบบเศรษฐกิจทุนนิยม มีการแข่งขัน คนที่โอกาสขาดทุนแล้วปิดไป แต่คอมมิวนิสต์ไม่มีการแข่งขัน รัฐบาลเป็นเจ้าของ แต่จีนรับเอาทุนนิยมมาจึงไปได้
 • เครดิตการ์ด ห้ามใช้เกินเครดิต
 • โรงแรมมีการ์ดห้อง ป้องกันการเปิดไฟทิ้ง
 • 3)ตัวอย่าง BB คนเนฟิล(น่าจะเกิดจากทูตสวรรค์สมสู่กับมนุษย์) เป็นคนตัวใหญ่ พระเจ้าให้น้ำท่วมโลก 
 • พระเจ้าสร้างทุกอย่างดี อะไรที่นอกเหนือนั้น แสดงว่าไม่ดี พระองค์จึงล้างเพื่อเริ่มใหม่
 • กลไก BB เช่น เรียกผู้นำครอบครัวมาวิหารปีละ 3 ครั้ง /ห้ามแต่งงานกับคนต่างชาติ 
 • ซาโลมอน แต่งงานกับคนต่างชาติ หลงหาย ทิ้งพระเจ้า
 • เอาหินขว้างตาย -->ถ้าทำผิด 5 อย่าง ได้แก่ ล่วงประเวณี ดูหมิ่นบิดามารดา
 • 4)คาทอลิค ไม่มีคำสอน BB แต่ทำไมอยู่ได้ เพราใช้ระบบเป็นตัวควบคุม
 • เช่น ถ้าไม่สารภาพกับพระ พระเจ้าจะไม่ฟัง 
 •  มิสซา เหมือนมหาสนิทแต่ใส่ความหรูหราเข้าไป สอนว่า ถ้าไม่ทำมิสซาไม่รอด
 • 5)คริสตจักร 
 • มาคริสตจักร
 • อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าก่อนรับประทานอาหาร
 • มีมหาสนิท
 • การลงวินัย รักษามาตรฐาน
 • กลุ่ม จอห์น เวสลี่ จัดกลุ่มสารภาพบาป ทำให้คนบริสุทธิ์
 • คริสตจักร คล้ายธุรกิจ ถ้าไม่ทำตาม BB จะปิดตัว  มีเปิดปิดใหม่ๆตลอดเวลา ตัวอย่างคจ.สมัยก่อนเคยรุ่งเรืองวันนี้กลายเป็นประเทศมุสลิมก็มี
 • คริสตจักรที่ประนีประนอมจะไปต่อไม่ได้
 • การประยุกต์ 
 • การตอบสนองหลังคำเทศนา
 • ห้ามชายหญิงไปไหนมาไหนด้วยกันโดยลำพัง
 • ระบบสองข้อต่อ โดยหนน.ใช้เวลากับหนค.อาทิตย์ละครั้ง ส่วนหน.ขว.ใช้เวลากับหน.แคร์เดือนละครั้ง
 • สถิติ ช่วยให้รู้กลไกการทำงาน
 • 6)งานบริหาร สืบราคา 3 ร้าน ทำให้เราได้ของถูกอยู่เสมอ
 • เบิกเงิน ไม่มีใบเสร็จมาเคลียร์ ไม่ให้งบครั้งต่อไป
ประยุกต์ ยกตัวอย่างปัญหา 4-5 เรื่อง
ระบบโดยใช้วิธีแบบไม่ผิด BB
เช่น การให้รางวัล
สำคัญที่แรงจูงใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น