วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ศาสนศาสตร์คริสเตียนเพื่อบริบทไทย 1


(อฟ. 1:16 [THSV])
ข้าพ​เจ้า​จึง​ขอบ​พระคุณ​เพราะ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่​หยุด​เลย​เมื่อ​ระลึก​ถึง​ท่าน​ใน​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​ข้าพ​เจ้า

(อฟ. 1:17 [THSV])
ข้าพ​เจ้า​อธิษ​ฐาน​ว่า​ขอ​พระ​เจ้า​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา​คือ​พระ​บิดา​ผู้​ทรง​พระ​สิริ ทรง​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​มี​จิตใจ ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ปัญ​ญา​และ​การ​สำ​แดง เพื่อ​ท่าน​จะ​รู้​จัก​พระ​องค์

(อฟ. 1:18 [THSV])
ขอ​ให้​ตา​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​สว่าง​ขึ้น เพื่อ​จะ​ได้​รู้​ว่า​พระ​องค์​ประ​ทาน​ความ​หวัง​อะไร​แก่​ท่าน​ใน​การ​ทรง​เรียก​พวก​ท่าน​นั้น และ​รู้​ว่า​มร​ดก​ที่​มี​ศักดิ์​ศรี​ของ​พระ​องค์​สำ​หรับ​พวก​ธรร​มิก​ชน​นั้น​บริ​บูรณ์​เพียง​ไร


  • ขอพระเจ้าเปิดตาใจเราให้เราเข้าใจความจริงของพระเจ้า(ศาสนศาสตร์)
  • ศาสนศาสตร์เกี่ยวข้องกับบริบทนั้นๆ(All Theology is contextual) 
  • เช่น ในบริทไทยแตกต่างจากบริบทชาวตะวันตก
  • เราจึงต้องสนใจศาสนศาสตร์ในบริบทของเรา
  • เราจะอธิบายศาสนศาสตร์พระเจ้าแก่คนรอบข้างเรา คจ.เราอย่างไร นี่เป็นสิ่งท้าทาย
  • เราต้องการนักศาสนศาสตร์คนไทย 
สิ่งที่เราทำตั้งอยู่บนสิ่งที่เราเชื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น