วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วว.5:1-14 รู้จักพระเยซูในยามวิกฤติ

1)ความเข้มเเข็งของพระเจ้าอาจซ่อนในรูปของความอ่อนแอ
1คร.1:25-29 ความอ่อนแอของพระเจ้าดีกว่าความเข้มแข็งของมนุษย์

2)พระเจ้ามีแผนการที่ดี

3)พระเจ้าควบคุมทุกสิ่งอยู่
วว.6:15-17

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น