วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การรักษาไฟในชีวิต

ลนต.6:8-13 
ปุโรหิตกับเครื่องเผาบูชา
6:8 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
6:9 “จงบัญชาแก่อาโรนและบุตรชายของเขาว่า ต่อไปนี้เป็นพระราชบัญญัติเรื่องเครื่องเผาบูชา เครื่องเผาบูชานั้นจะต้องเผาอยู่บนแท่นตลอดคืนจนรุ่งเช้า จงให้ไฟบนแท่นเผาเครื่องบูชาลุกอยู่เรื่อยไป
6:10 ให้ปุโรหิตสวมเสื้อผ้าป่านและสวมกางเกงผ้าป่านและให้ตักมูลเถ้าออกจากไฟที่ไหม้เครื่องเผาบูชาอยู่บนแท่นนำไปไว้ข้างแท่น
6:11 ให้ถอดเสื้อที่สวมอยู่ออกแล้วสวมเสื้ออีกตัวหนึ่ง นำมูลเถ้าออกไปนอกค่ายยังที่สะอาด
6:12 ให้รักษาไฟที่บนแท่นให้ลุกอยู่ อย่าให้ดับเลยทีเดียว ให้ปุโรหิตใส่ฟืนทุกเช้าและให้เรียงเครื่องเผาบูชาให้เป็นระเบียบไว้บนแท่น และเผาไขมันของเครื่องสันติบูชาบนนั้น
6:13 ต้องรักษาให้ไฟติดอยู่บนแท่นเรื่อยไป อย่าให้ดับเป็นอันขาด


1)กำจัดมูลเถ้า
   a)ร่างกาย
  -->การกินอาหาร
  -->การออกกำลังกาย
  -->พักผ่อน = คนตปท.พักบ่อยๆ แต่คนเอเชียพักยาก 
    บางท่านทำงานหนักมาก ไม่ลาพักร้อน แต่นอนป่วยเป็นอาทิตย์
สรุป ลาพักร้อนดีกว่า
    b)จิตใจ
    การบริหารการเงินที่ดี 
    -->ประกันชีวิต สุขภาพ
     -->ออมเงิน  ถ้าไม่ออม =เห็นแก่ตัว เป็นภาระคนอื่น
   c) จิตวิญญาณ
    การให้อภัย
    เคลียร์บาป

2)เติมฟืน
อะไรคือฟืน 
a)หาแรงบันดาลใจ ความคิดใหม่ๆ
เช่น ฟังเสียงพระเข้า เฝ้าาเดี่ยว
ออกไปเห็นคนลำบากกว่าเรา
b)เรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติม 
เช่น อบรม อ่านหนังสือ เรียน BB


ตัว I 
ตัว T
ตัว A  รู้อย่างน้อย 2 สาขา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น