วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ความพึงพอใจ CONTENTMENT

Pleasure กระทำให้แล้วพอใจ
Satisfaction มีการตอบสนองต่อคตก.
2 คำนี้เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกมาทำให้พอใจ

Contentment
สภาวะที่พึงพอใจโดยไม่ขึ้นกับสิ่งเร้ารอบข้าง
คล้าย ปลง อนิจจังแต่ไม่ใช่
เป็นทางบวก


1)กังวล
มธ.(6:25) “เพราะ​เหตุ​นี้ เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ถึง​ชีวิต​ของ​ตน​ว่า​จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม และ​อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ถึง​ร่าง​กาย​ของ​ตน​ว่า​จะ​เอา​อะไร​นุ่ง​ห่ม ชีวิต​สำ​คัญ​ยิ่ง​กว่า​อาหาร​ไม่​ใช่​หรือ? และ​ร่าง​กาย​สำ​คัญ​ยิ่ง​กว่า​เครื่อง​นุ่ง​ห่ม​ไม่​ใช่​หรือ?


คนกังวลโดยเกิดจริงแค่ 8%

2)บ่น
ราก

3)ความไม่มั่นคงในจิตใจ
อาการ
คนไม่ชม
น้อยใจ
งอน
ตัดพ้อ ต่อว่า
อิจฉา รับไม่ได้

สาเหตุ คสพ.กับพระเจ้าไม่แน่น
ให้พระเจ้าเป็นความรู้ไม่ใช่ความรัก

4)ไม่เชื่อฟัง
ล้ำเส้น รวน
สดด 106:24-25

5)ตะเกียกตะกาย
กระสับกระส่ายตลอดเวลา
ไม่รู้จักอิ่ม

6)อิจฉา
มีเรียม

7)ไม่ไว้วางใจพระเจ้า

8)ขาดคำขอบคุณ

2)ความเข้าใจผิด

ไม่ใช่

  1. ต้องมีน้อย ฟป4:12
  2. ห้ามมีสิ่งของ ไม่ใช่ภาพลวงตา ปญจ.4:8
  3. ปฏิเสธความจริงของชีวิต คส.1:11-12
  4. ***เป็นคนเฉื่อยแฉะ เกียจคร้าน*** ฟป.3::11-12  2tim1:16
3)เราจะมี contemtment ได้อย่างไร
  1. ความรักพระเจ้า  ความรักเป็นองค์ประกอบหลักในชีวิตมนุษย์ ถ้า  Expect คาดหวัง,Demand เรียกร้อง,Hope  หวัง(ถูกBB)
  2. รู้จักการจัดสรร สดด.23:1 
  3. รู้จักพระสัญญาพระเจ้า สดด.132:15 
  4. รู้จักฤทธิ์เดชพระเจ้า ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น